Samenvoeging WBSO en RDA per 2016

15 september 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 voegt het kabinet de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) samen met de Research & Development Aftrek (RDA). Met ingang van volgend jaar kan uw organisatie gebruikmaken van één fiscale regeling voor alle kosten van Research & Development.

De WBSO-regeling is nu nog een afdrachtvermindering binnen de loonbelasting en premie volksverzekeringen en heeft alleen betrekking heeft op de loonkosten. Per 1 januari 2016 komt hier verandering in. De RDA wordt aan deze regeling toegevoegd. Via de RDA kunt u een extra aftrekpost realiseren voor alle (niet-loon)kosten en uitgaven voor research en development.

Er gelden nieuwe tarieven

De samengevoegde regeling gaat verder onder de naam WBSO-regeling. De fiscale regeling heeft per 2016 betrekking op alle kosten en uitgaven van research en development. De extra aftrekmogelijkheid die de huidige RDA met zich meebrengt, verdwijnt. In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gaan gelden voor de nieuwe WBSO-regeling. Wat opvalt is dat het plafond komt te vervallen. In 2018 evalueert het kabinet de geïntegreerde regeling. 

Integratie WBSO en RDA