SBIR voor innovaties in opdracht

10 juni 2022 | Door redactie

In opdracht van verschillende overheidsdiensten kunnen ondernemers hun innovaties, ook met behulp van externe financiering, doorvoeren. De Small Business Innovation Research (SBIR) is een instrument waarmee de overheid (kleine) ondernemers uitdaagt in competitieverband om met innovatieve producten en diensten maatschappelijke problemen op te lossen.

Met een SBIR-competitie kan een opdrachtgever inzetten op de innovaties van verschillende ondernemingen. De competitie vindt plaats in fasen. In de eerste fase krijgt de ondernemer met de beste offerte een financiële tegemoetkoming om het idee op papier op haalbaarheid te testen. Binnen een bepaalde termijn wordt dit haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Een beoordelingscommissie bepaalt vervolgens welke projecten in fase 2 verder gaan. In deze fase leveren ondernemers uiteindelijk voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst. In fase 3 krijgt de ondernemer met eventuele financiering de gelegenheid zijn product of dienst te vermarkten. Daarna kan de overheid als eerste klant de innovatie inkopen.

SBIR-competities in opdracht van verschillende overheidsdiensten

Met SBIR is het mogelijk om – in opdracht van een overheidsdienst – de research & development van de eigen onderneming verder te ontwikkelen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine innovatieve ondernemers en start-ups, omdat het eindresultaat kan zijn dat de overheid een afnemer wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten, zoals:

  • het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie voor een innovatie op het gebied van cybersecurity (budget € 2,7 miljoen);
  • Provincie Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een blockchain onderwerp (budget € 500.000);
  • het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nationaal Archief en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met behulp van kunstmatige intelligentie historische transcripties uit het nationaalarchief toegankelijk te maken (budget € 200.000).

Zoals uit de voorbeelden blijkt behoren innovaties op divers gebied tot de mogelijkheden en is het budget afhankelijk van de innovatie. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Octrooi aanvragen voor innovatie
Tools | Stappenplannen