SER helpt OR bij technische ontwikkelingen

12 september 2018 | Door redactie

Technologische ontwikkelen kunnen een groot effect hebben op werknemers. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking uitgebracht met informatie en tips, zodat de OR zich meer bewust is van de effecten van technologische ontwikkelingen. Dat maakt de OR alert op de gevolgen voor de achterban als er een technologische verandering op stapel staat.

Als een bestuurder besluit om te gaan werken met een nieuwe technologie, kan dat gevolgen hebben voor de werkprocessen. Denk aan automatisering, robots of de inzet van autonome voertuigen, zoals zelfrijdende auto’s. Technologie kan een deel van het werk dat werknemers doen, overnemen en zo gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Ook kan technologie werkprocessen ernstig veranderen, waardoor werknemers scholing nodig hebben om bij te blijven. De OR is betrokken bij sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen. De handreiking (pdf) van de SER helpt de OR om de belangen van zowel de achterban als de organisatie te behartigen.

Scholing maakt OR een gelijkwaardige overlegpartner

Een slimme OR zit niet stil, maar zet technologische ontwikkelingen op de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder. De OR kan op basis van het informatierecht uit artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) eventueel extra informatie opvragen bij de bestuurder. Ook als een bestuurder (nog) niet bezig is met technologische ontwikkelingen, doet de OR er goed aan zich te laten scholen of informeren over dit onderwerp. Als het dan wel aan bod komt, is de OR een gelijkwaardige overlegpartner voor de bestuurder. Het stelt de OR dan ook beter in staat om een inschatting te maken van de gevolgen van de veranderingen voor zowel de organisatie als de achterban, mee te denken met de bestuurder en om alternatieven en oplossingen aan te dragen.  

Technologische vernieuwingen adviesplichtig

Een bestuurder kan nooit zomaar een technologische vernieuwing doorvoeren, maar moet eerst advies (tools) vragen aan de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht op de invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25, lid 1k WOR). Bij besluitvormingstrajecten is het goed als de OR vroeg betrokken is. Het voordeel voor de bestuurder is dat de OR draagvlak kan creëren onder de achterban. De OR kan benadrukken dat – alhoewel het invoeren van nieuwe technologische middelen spannend is – het ook kansen biedt voor werknemers om zich te ontwikkelen. Bovendien is de kans dat de OR ondersteunend adviseert zo groter.