Snoeien in regeldruk mkb vordert gestaag

Niets zo hinderlijk voor ondernemers als onnodige, betuttelende bureaucratie. Daarom heeft het kabinet als speerpunt dat ondernemers 'merkbaar' minder regeldruk moeten gaan ervaren. En afgelopen jaar is er op dat gebied vooruitgang geboekt, meldt het kabinet nu in een eerste voortgangsrapportage.

24 juni 2019 | Door redactie

Ondernemers klagen al tijden over de welbekende traag draaiende papiermolens bij de overheid. En het Rijk probeert ook al tijden om wat te doen aan onnodige regels. Dit kabinet wil dat de mkb-ondernemer zo veel mogelijk centraal wordt gesteld, zo schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. ‘Wij willen van hen horen wat knelt, wat goed loopt en met welke oplossingen zij geholpen zijn.’

Regeldruk verminderen op vijf terreinen

Uiteindelijk moet die aanpak ertoe leiden dat mkb’ers in de dagelijkse praktijk echt het verschil merken. Het kabinet wil knelpunten oplossen die leiden tot 'onnodige irritatie, kosten of belemmeringen' leiden bij het mkb. Het snoeien in regeldruk gebeurt op vijf terreinen:

  1. Betere nieuwe regels door effectieve consultatie, onafhankelijke toetsing en meer ruimte voor experimenteren.
  2. Merkbaar meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap.
  3. Beter, slimmer en efficiënter toezicht.
  4. Betere regelgeving in Europa en bij gemeenten.
  5. Betere (digitale) dienstverlening.

‘Mkb-toets’ voor nieuwe regelgeving

Keijzer noemt onder meer de zogeheten mkb-toets als voorbeeld van het centraal stellen van de ondernemer. Daarbij legt de wetgever nieuw beleid in principe eerst langs de meetlat van de mkb’er. Op die manier moet al in een vroeg stadium duidelijk zijn of de nieuwe regels in de praktijk wel werkbaar zijn voor de kleine ondernemer. Zowel de ondernemers als beleidsmakers onderschrijven het nut van de toets, zo schrijft Keijzer in de voortgangsrapportage (pdf).

Blijven checken of regels nog up-to-date zijn

Daarnaast bekijkt het kabinet waar ondernemers tegenaan lopen die internationaal willen gaan ondernemen of een subsidie aanvragen voor innovatie. Door het hele proces van zo’n aanvraag door te vlooien komt aan het licht of er misschien verbeteringen nodig zijn in bijvoorbeeld de informatievoorziening.
Ook wil Keijzer continu checken of bestaande regelgeving nog wel aansluit bij het doel waar die ooit voor bedoeld was. En zo niet, of er verbeteringen mogelijk zijn. De staatssecretaris noemt onder meer de modernisering van de kleineondernemersregeling in de BTW als voorbeeld.

Ondernemers hameren op doorpakken

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland erkent in een reactie dat er schot in de zaak zit. Beleidsmakers houden steeds beter rekening met kleinere ondernemers. Ook de mkb-toets leidt volgens de organisatie echt tot nieuwe inzichten bij beleidsmakers, omdat ondernemers vanaf het begin kunnen meedenken over regelgeving. Tegelijkertijd hamert MKB-Nederland er nog maar eens op dat het nu ook ‘zaak is om door te pakken’.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten