Stel uw oordeel uit bij brainstormen

4 oktober 2013 | Door redactie

Om op ideeën te komen voor nieuwe producten of diensten voor uw organisatie is het nuttig om een brainstormsessie te houden. Doe dit bij voorkeur met collega’s van verschillende afdelingen. Iedere werknemer heeft immers zijn eigen invalshoek, kennis en ervaring. Hoe zorgt u voor een brainstormsessie met veel creatieve invallen?

Collega’s van verschillende afdelingen bij elkaar zetten, is niet voldoende. Niet iedereen staat vanzelfsprekend open voor creatieve invallen van collega’s. Bovendien zijn veel vergadervormen niet erg bevorderlijk voor de creativiteit. Creatief denken is een snel en associatief proces. Een probleem van veel ‘gewone’ vergadervormen is dat er maar één persoon aan het woord kan zijn. Als je moet luisteren en niet direct kunt reageren op een ander, kan dat de creativiteit remmen.

Tips om effectief te brainstormen

Een aantal tips om effectief te brainstormen:

  • Laat iedere werknemer eerst individueel brainstormen en zijn voorstellen opschrijven. Voordat u met de plenaire brainstorm begint, kan iedereen zijn beste ideeën presenteren.
  • Stop niet te vroeg met ideeën bedenken en start niet te vroeg met ideeën te bespreken en te beoordelen. Ruim bijvoorbeeld tien minuten in om ideeën op papier te zetten en geef medewerkers vervolgens – tegen de verwachting in – nog eens tien minuten extra tijd om nog méér ideeën te bedenken.
  • Bespreek eerst alle ideeën en stel uw oordeel uit. Zelfs als de meerderheid van de collega’s een bepaald idee niet ziet zitten, is het belangrijk dat degene die het inbrengt zijn argumenten kan toelichten. Mogelijk levert dit toch nieuwe inzichten op of zijn bepaalde aspecten van het idee wel bruikbaar.
  • Experimenteer met andere vergadervormen, bijvoorbeeld staand of zittend met de ruggen naar elkaar toe.
  • Vergader niet op kantoor maar op een andere plek. Een andere setting kan collega’s uit hun dagelijkse routine halen.