Straks alleen S&O aanvragen via eHerkenning

16 mei 2014 | Door redactie

Per 1 juli 2014 heeft u eHerkenning nodig om een S&O-verklaring aan te vragen. Deze verklaring moet u hebben om de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) of de research & developmentaftrek (RDA) toe te mogen passen.

Als u zich bezighoudt met innovatieve projecten, producten of programmatuur, kunt u in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering of de RDA. U hoeft bij de S&O-afdrachtvermindering niet het volledige bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst. Komt u in aanmerkingen voor de RDA, dan mag u een bepaald percentage van uw investeringen in innovatie extra in aftrek brengen van de winst voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. U moet voor deze regelingen wel eerst een zogenoemde S&O-verklaring aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Per 1 juli kan dit alleen nog met behulp van eHerkenning niveau 2.

Diverse aanbieders van eHerkenning

Bij eHerkenning gaat het om een digitale sleutel die u kunt gebruiken om te communiceren met de overheid. U kunt hiermee inloggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries. Steeds meer overheidsorganisaties sluiten zich hierbij aan. Er zijn diverse aanbieders die een instrument voor eHerkenning kunnen aanbieden. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Op dit moment kunt u uw S&O-aanvraag nog (vormvrij) indienen met het aanvraagprogramma op RVO.nl.

Op tijd S&O-verklaring aanvragen

Houd er rekening mee dat het aanvragen van eHerkenning enkele dagen duurt. Een aanvraag voor een S&O-verklaring moet u altijd uiterlijk één kalendermaand doen voor aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft. Als u vanaf juli 2014 S&O-projecten gaat uitvoeren, moet u de aanvraag dus uiterlijk eind mei indienen.