Subsidie aanvragen voor sociale innovatie

6 oktober 2010 | Door redactie

Heeft u vernieuwende plannen om flexibele roosters of zelfsturende teams bij uw organisatie in te voeren, dan kunt u daar subsidie voor krijgen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). U moet dan wel haast maken, want uw aanvraag moet nog deze maand bij het Agentschap SZW liggen.

De subsidie is bedoeld voor projecten die de arbeidsproductiviteit verhogen door het werk op een innovatieve manier te organiseren. Het moet gaan om een vernieuwing op het gebied van: 

  • arbeidstijdenmanagement: roosterflexibiliteit, slimmer pauzeren, arbeidstijden, telewerken, of;
  • procesverbetering in de interne werk- en taakverdeling: zelfsturende teams, multi-inzetbaar personeel, taakroulatie of kennis delen via nieuwe en bestaande technologieën.  

Plan van aanpak

   De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 160.000. U moet zelf ten minste 25% van de kosten financieren. Het project mag maximaal één jaar duren en moet binnen acht maanden starten nadat de aanvraag is ingediend. Ook moet uw personeel actief en aanwijsbaar betrokken zijn bij het project.
    Een volledig uitgewerkt voorstel met probleemanalyse, mogelijke oplossingen en het plan van aanpak moet u uiterlijk 29 oktober 2010 indienen bij het 

Agentschap SZW.