Subsidie voor innoveren nu nog makkelijker

16 mei 2011 | Door redactie

Goed nieuws: het aanvragen van een subsidie voor innovatie gaat een stuk eenvoudiger, want u krijgt te maken met minder verplichtingen! Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een aantal wijzigingen van de huidige regels in een besluit opgenomen. Het doel is om zo de administratieve lasten te verminderen voor de subsidieregeling Innoveren.

Met de subsidieregeling Innoveren wil de regering de innovatie van nieuwe producten of technieken stimuleren. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een subsidie als u met verschillende mkb-ondernemingen in de omgeving een bepaald innovatieproject wil gaan uitvoeren of voor de financiering van een ontwikkelingsproject. Als u gebruikmaakt van deze regeling, dan moet u zich wel houden aan enkele administratieve voorwaarden. Het is daarom ook verstandig om u goed te laten voorlichten voordat u een subsidie aanvraagt.  

Accountantsverklaring niet langer verplicht

Het kabinet wil echter de regels voor de subsidieregeling Innoveren vereenvoudigen. In een
recent besluit is daarom opgenomen dat voor projecten boven de € 125.000 het overleggen van een accountantsverklaring niet langer verplicht is. Deze nieuwe regeling zal gaan gelden voor projecten die in 2009 en 2010 zijn aangevraagd. Daarnaast is er in het besluit een nieuw aanvraagformulier opgenomen voor lopende en toekomstige projecten. Dit nieuwe besluit zal vanaf 16 mei 2011 gaan gelden en heeft terugwerkende kracht tot 4 maart 2011. Dit nieuwe besluit is een uitbreiding van het eerdere besluit van dit jaar waarin enkele regels gewijzigd zijn. In dat eerdere besluit was opgenomen dat een financiële eindrapportage met urenverantwoording en tussenrapportages niet langer verplicht was. Dit moet de huidige regeling vereenvoudigen en het moet dan aantrekkelijker worden om te innoveren.