Tijdelijk geen subsidie voor mobiliteitsscan

28 juni 2013 | Door redactie

Zijn er in uw bv minstens 25 tot maximaal 250 mensen werkzaam, dan kunt u door een adviseur een mobiliteitsscan laten uitvoeren om te laten onderzoeken hoe uw werknemers slimmer kunnen werken en reizen. De kosten voor deze scan en het bijbehorende advies worden door een mobiliteitsvoucher vergoed. Momenteel kan Agentschap NL echter niet over uw nieuwe aanvraag beslissen, omdat er onvoldoende subsidiebudget aanwezig is.

Het ontbreken van voldoende budget betekent overigens niet dat u nu geen verzoek voor een mobiliteitsvoucher meer kunt indienen. U heeft nog tot 15 oktober van dit jaar de tijd om uw aanvraag te doen. Agentschap NL verwacht binnen 8 weken na de ontvangst van uw aanvraag te kunnen aangeven of er voldoende budget beschikbaar is om een beslissing te nemen over uw verzoek. Omdat niet alle afgegeven vouchers werkelijk worden ingezet door ondernemingen, zal er op termijn namelijk weer budget vrijvallen. Tot die tijd wordt uw aanvraag dus niet behandeld.

Twee soorten mobiliteitsvouchers beschikbaar

U kunt kiezen tussen een kleine of een grote mobiliteitsvoucher. De kleine voucher vertegenwoordigt een waarde van € 1.500. U krijgt daarvoor een gratis mobiliteitsscan op maat. Een adviseur onderzoekt welke voordelen er te behalen zijn en welke maatregelen hiervoor nodig zijn in uw bv. Met de grote voucher betaalt u voor advies over het invoeren van de verbeteringen uit de mobiliteitsscan. Deze voucher vergoedt twee derde van uw kosten, met een maximum van € 4.500.