Toegang tot de innovatiebox verder beperkt

20 september 2016 | Door redactie

Op Europees niveau is afgesproken dat de toegangswegen tot de innovatiebox verder worden ingeperkt. Zo moet voorkomen worden dat organisaties misbruik kunnen maken van de innovatiebox door niet-innovatieve activiteiten te laten profiteren.

De innovatiebox is bedoeld voor de bevordering van technische innovatie door ondernemingen. Daarom kent de innovatiebox de volgende zogenoemde toegangstickets: een octrooi of een kwekersrecht dat is verleend voor een immaterieel activumen een S&O-verklaring die voor speur- en ontwikkelingswerk is afgegeven. Merken, logo’s en vergelijkbare vermogensbestanddelen zijn daarmee uitgezonderd van de innovatiebox.

Alleen kleine ondernemingen recht op toegang

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over immateriële activa die wel in aanmerking mogen komen voor de innovatiebox. Nederland vond het daarbij belangrijk dat octrooien, met octrooien vergelijkbare rechten als gebruiksmodellen, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen en aanvullende beschermingscertificaten, programmatuur en overige activa die niet voor de hand liggen en nieuw en nuttig zijn, als geldige toegangstickets worden beschouwd. Deze laatste categorie is zeer breed en zou daarom misbruikt kunnen worden door ondernemingen om niet-innovatieve activiteiten te laten profiteren van een verlaagd belastingtarief.
Daarom is besloten dat alleen kleinere bv's  gebruik mogen maken van deze overige groep activa. Het gaat hierbij om bv's  met een groepsomzet tot en met € 50 miljoen per jaar. Het voordeel dat is behaald door technische innovatie mag daarnaast maximaal € 7,5 miljoen op jaarbasis bedragen.

S&O-verklaring altijd vereist voor toepassing innovatiebox

In Nederland geldt ook dat de technische innovatie van organisaties altijd moet voortkomen uit activiteiten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. S&O-verklaringen kunnen organisaties aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via RVO.nl. Zonder een S&O-verklaring is de toegang tot de innovatiebox dus per definitie afgesneden.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.