Tweede Kamer stemt in met wet voor delen van betaalgegevens aan derden

14 september 2018 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die de ‘herziene richtlijn betaaldiensten’, de Payment Services Directive (PSD2), moet invoeren. Door de Europese richtlijn kunnen ook andere partijen, zoals nieuwe aanbieders van betaaldiensten, inzicht krijgen in betaalgegevens van consumenten.

Door de wet moeten banken, als de consument daar toestemming voor geeft, ondernemingen voortaan toegang geven tot de financiële gegevens van hun klanten. Het geven van de toestemming door consumenten was ook het belangrijkste zorgpunt van de Kamerleden. Hiervoor zijn ook een aantal moties aangenomen.

Implementatiewet eerst naar de Eerste Kamer

De wet zal met de aangenomen moties aangeboden worden aan de Eerste Kamer. De moties gingen over de volgende onderwerpen:

  • Er zal een toestemmingsoverzicht (op een website of in een app) voor consumenten moeten komen waarmee zij altijd de regie houden over de toestemming die zij aan betaaldienstverleners geven voor het delen van hun financiële gegevens. Consumenten moeten hiermee ook de mogelijkheid krijgen om hun toestemming direct in te trekken.
  • In het verlengde hiervan moet worden uitgewerkt hoe de consument de ‘uitdrukkelijke toestemming’ kan geven. Dit is een vereiste in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (tool). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandsche Bank (DNB) moeten bepalen hoe consumenten de toestemming kunnen geven. De toestemming moet onrechtmatig gebruik van rekeninggegevens voorkomen
  • De macht die grote tech-ondernemingen en de financiële sector kunnen krijgen door het gebruik van data en betaalgegevens, moet gemonitord worden. Bij misbruik of onevenredige marktverhoudingen moeten  in Europees verband maatregelen genomen worden.
  • Bankafschrijvingen moeten altijd duidelijk herleidbaar zijn tot een onderneming en transactie. Nu is dat soms onduidelijk en kan dat tot verkeerde afschrijvingen leiden. Als die onopgemerkt blijven, kan dat fraude in de hand werken.

Straks een wet, dan ook een vergunning

Als straks de wet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen kunnen nieuwkomers op de betaalmarkt, fintech-organisaties, eindelijk een vergunning bij DNB aanvragen. Die kregen ze niet omdat de Nederlandse wetgeving voor de EU-richtlijn op zich liet wachten. Fintechs uit andere EU-lidstaten die hun wetgeving wél op tijd klaar hadden, konden al in heel Europa aan de slag.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking