Veel meer subsidie in de pot van SDE++

25 maart 2022 | Door redactie

Investeren in duurzame energie staat steeds hoger op de agenda en wordt dan ook ondersteund met subsidies. Zo is de subsidie Stimulering Duurzame energie (SDE+) in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren en deze subsidie is verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Vanaf 28 juni 2022 staat de SDE++ open.

De regeling SDE++ stimuleert organisaties en (non-profit)instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot door subsidie te geven voor projecten die hernieuwbare (duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen.  De subsidie staat open voor aanvragen op het gebied van innovatie vanaf 28 juni tot en met 6 oktober 2021.

Totale openstellingsbudget verhoogd

Het totale openstellingsbudget is 13 miljard euro, fors hoger dan voorgaande jaren. Dat komt niet alleen omdat het kabinet op Prinsjesdag 2021 heeft besloten om het budget met  € 6 miljard extra te verhogen, maar ook doordat de  verwachting is dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt. Daardoor is er voor eerdere goedgekeurde projecten minder subsidie nodig dan eerst werd verwacht. Hierdoor is er eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar.

Subsidie voor nieuwe categorieën

Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking. Organisaties kunnen nu ook voor een aantal nieuwe categorieën subsidie aanvragen, zoals voor projecten met waterstof die direct zijn gekoppeld aan een wind- of zonnepark. Ook elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens is een nieuwe categorie. Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na een subsidieaanvraag. Hierdoor sluit de SDE++ beter aan bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld. Omdat CO2-afvang en -opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen, wordt het plafond voor de industrie met 1,5 megaton verhoogd. De CCS- projecten krijgen een jaar langer de tijd om projecten af te ronden.

Verschillende openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. De data en grenzen zijn als volgt:

  • 28 juni 09:00 uur fasegrens €/ton CO2 65 
  • 11 juli fasegrens €/ton CO2 65
  • 29 augustus fasegrens €/ton CO2 105
  • 12 september fasegrens €/ton CO2 165
  • 26 september tot 6 oktober 17:00 uur fasegrens €/ton CO2 300