Veranderingen in de WBSO per 2013

9 november 2012 | Door redactie

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gaat per 2013 veranderen. Doet u een aanvraag in 2013 dan krijgt uw onderneming dus te maken met deze gewijzigde regels. Zo moet u voortaan altijd een mededeling over de gerealiseerde uren doen. Nu geldt hiervoor nog een grenspercentage van 90.

Als uw onderneming zich bezighoudt met research en development (R&D) biedt de WBSO u fiscaal voordeel. U hoeft dan namelijk minder loonheffingen over de loonkosten af te dragen. In 2013 wordt de bovengrens van de eerste schijf verhoogd van € 110.000 naar € 200.000. Om deze verhoging te financieren gaat het percentage van de eerste schijf echter ook omlaag, namelijk van 42% naar 38%. Het percentage van de eerste schijf voor starters gaat daarbij van 60% naar 50%. Overigens blijft het percentage van de tweede schijf gewoon 14%. Het forfaitair uurloon blijft daarnaast € 29 en het plafond € 14 miljoen.

Altijd een mededeling doen

Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven, op € 1. Momenteel is dat nog € 5. De grens van 90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren komt te vervallen. Er moet straks altijd een mededeling worden gedaan. Door deze wijziging komt de WBSO in lijn met de RDA, waar de verplichte mededeling al voor geldt. De wijzigingen zijn het resultaat van een eerdere evaluatie, waaruit naar voren kwam dat het mkb door een verhoging van de bovengrens van de eerste schijf meer tot innoveren wordt aangezet. Hogere percentages hadden dit effect in veel mindere mate.