Volgend jaar dezelfde voorwaarden WBSO

3 november 2010 | Door redactie

In 2011 mag u voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) dezelfde afdrachtvermindering op het S&O-loon toepassen als nu het geval is. Over de eerste € 220.000 aan loonkosten is dit 50%, terwijl u over het meerdere 18% afdrachtvermindering mag toepassen. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën pas bekendgemaakt via de tweede Nota van Wijziging op het Belastingplan 2011.

Via de WBSO stimuleert de overheid uw onderneming om te (blijven) investeren in innovatie. Als uw onderneming een speur- en ontwikkelingsproject heeft dat aan de eisen voldoet, geeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Inovatie (ELI) een zogenoemde S&O-verklaring af. Deze geeft u het recht om een korting – oftewel afdrachtvermindering – toe te passen op de loonkosten die hiermee gemoeid zijn. De WBSO is sinds 2009 aanmerkelijk verruimd, waardoor een groter bedrag binnen de eerste schijf van de WBSO valt en de percentages voor de afdrachtvermindering wat zijn opgekrikt.

Percentages toch niet omlaag

Als u de WBSO per 1 januari 2011 wilt laten ingaan of verlengen, moet u hiervoor uiterlijk 30 november een aanvraag indienen. Oorspronkelijk zou uw onderneming volgend jaar genoegen moeten nemen met minder afdrachtvermindering, maar door de Nota van Wijziging (pdf) blijven de voorwaarden hetzelfde als in 2010. Zoals u in onderstaand schema kunt zien, zijn er wel plannen om de voorwaarden in 2012 aan te passen.

 

2008


2009


2010


2011

oorspronkelijk

2011

na nota van wijziging

2012 e.v.


Loongrens € 110.000 € 150.000 € 220.000 € 220.000 € 220.000 € 150.000
Plafond € 8 miljoen € 14 miljoen € 14 miljoen € 11 miljoen €14 miljoen € 8,5 miljoen
1e schijf 42% 50% 50% 46% 50% 45%
1e schijf starters 60% 64% 64% 62% 64% 60%
2e schijf 14% 18% 18% 16% 18% 14%