Voorkom WBSO-boete en meld S&O-uren op tijd!

26 februari 2016 | Door redactie

Als u in 2015 gebruik heeft gemaakt van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), geef dan vóór 1 april 2016 aan hoeveel speur- en ontwikkelingsuren (S&O-uren) u heeft gerealiseerd. Ook moet u vóór die datum aangeven welke kosten u heeft gemaakt en welke uitgaven u heeft gedaan voor de Research & Developmentaftrek (RDA). Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.

Als voor uw organisatie in 2015 een WBSO-aanvraag (tool) is gehonoreerd en u heeft een S&O-verklaring of RDA-beschikking ontvangen, bent u verplicht om vóór 1 april 2016 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  te melden hoeveel uren u daadwerkelijk aan S&O heeft besteed en welke kosten u heeft gemaakt. U ontvangt een correctie als de werkelijke uren of kosten afwijken van de afgegeven beschikking. U moet de S&O-uren en kosten ook doorgeven als ze gelijk zijn aan de gegevens op de S&O-verklaring of RDA-beschikking. RVO.nl kan een boete opleggen als u de gegevens niet op tijd aanlevert.Het is dan ook belangrijk dat u voor de fiscale verwerking van S&O (tool) een goede administratie bijhoudt, die u volgens de bewaarplicht (tool) zeven jaar moet bewaren. 

S&O-uren van werknemers moet u altijd doorgeven

U moet altijd de gerealiseerde S&O-uren van uw werknemers doorgeven. Dit bent u ook verplicht als u in 2015 wel een S&O-verklaring heeft ontvangen, maar geen S&O-uren gerealiseerd hebt. Als u als zelfstandige zonder personeel gebruikmaakte van de WBSO, hoeft u alleen melding te doen als u minder dan vijfhonderd S&O-uren heeft gemaakt. In dat geval wordt uw S&O-verklaring ingetrokken en vervalt uw recht op S&O-aftrek. Heeft u in 2015 ook RDA aangevraagd, dan moet u altijd én  de S&O-uren melden én de gemaakte kosten en uitgaven als het RDA-forfait niet van toepassing is. U kunt uw melding doorgeven via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u de brief van RVO.nl van begin 2016 met uw activeringscode nodig en moet u toegang hebben via eHerkenning niveau één (of hoger) nodig.