Voorlopen op mededingers met concurrentieonderzoek

28 juni 2024 | Door redactie

Bij wie kloppen opdrachtgevers aan als ze niet bij uw financieel adviesbureau terechtkomen? Bij de concurrent natuurlijk! Maar dat is geen ramp, want wie goed weet waar de concurrent goed in is, kan het beter doen. Een gedegen concurrentieonderzoek biedt kansen om te innoveren. Onderzoek dus wie de concurrenten zijn en wat hun positie is.

Om te onderzoeken wie de concurrenten zijn is het Handelsregister een goede bron. Onderzoek ook uitingen van de concurrent zelf op social media. Een plotselinge verhoging van de reclame-inspanningen kan een enorme boost geven aan de concurrent en bedreigend zijn voor de eigen positie. En wat zeggen de klanten van de concurrent over hun opdrachtgever? Bekijk dus de reviews. Ook de prijzen van andere adviseurs in dezelfde adviesbranche vormen een indicatie. Vraagt de concurrent minder, vergelijk dan de service en de aangeboden diensten. Een hogere prijs hoeft niet nadelig te zijn, als maar duidelijk wordt wat de extra service inhoudt. Als dit plaatje compleet is, wordt meteen duidelijk waar de kansen op innovatie van het eigen adviesbureau liggen.

Vijfkrachtenmodel van Porter om concurrenten in kaart te brengen

Een ander model om concurrenten in kaart te brengen is het zogenoemde Vijfkrachtenmodel van Porter. Dat richt zich op de vijf verschillende groepen binnen een branche:

  • wat de dreiging is van nieuwe toetreders in de branche;
  • wat de macht is van concurrenten in dezelfde branche;
  • waar de concurrentie uit bestaat;
  • wat de macht is van de afnemers van de diensten;
  • wat de macht is van ‘substituten’ dat wil zeggen vergelijkbare of vervangende diensten.

Voor elke adviseur is naamsbekendheid belangrijk. Wilt u ook de uwe vergroten? Meld u dan aan als adviseur van de adviesdesk van Rendement. Op die manier treedt u rechtstreeks in contact met de gebruikers en kunt u uw expertise tonen.

Bijlagen bij dit bericht