Voortmaken met aanvraag voor subsidie R&D-samenwerking

23 augustus 2017 | Door redactie

Organisaties die de handen ineen slaan om een innovatie van de grond te krijgen, kunnen een financieel steuntje in de rug krijgen van de overheid. Om mee te delen in deze zogeheten MIT-subsidie voor samenwerkingen is wel haast geboden, want de aanvraagtermijn voor dit geldpotje verloopt op 7 september 2017 om 17.00 uur.

MIT heeft overigens niets te maken met de vooraanstaande technologie-universiteit in de Verenigde Staten, maar is een afkorting van ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. Met de subsidie steunt de overheid projecten van minimaal twee mkb’ers die samenwerken om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen. De aanvraag van de innovatiesubsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie mkb'ers voor kosten R&D

Via de subsidie voor samenwerking in research & development (tools) betaalt de overheid 35% van de zogenoemde subsidiabele kosten. Simpel gezegd zijn dit de kosten die de organisatie redelijkerwijs moet maken om het project op te tuigen. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project.
Verder stelt de RVO als eis dat de samenwerking tussen de mkb’ers redelijk gelijkwaardig moet zijn. Zo mag één projectpartner niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
Naast de subsidie voor R&D-samenwerkingsverbanden kent de MIT-regeling ook de kennisvouchers, waarmee organisaties bij een kennisinstelling kunnen aankloppen voor onderzoek. Ook is er subsidie voor haalbaarheidsprojecten en innovatieadviestrajecten, maar daarvoor is het budget voor dit jaar al op.