WBSO razend populair in 2021

23 september 2022 | Door redactie

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een van de belangrijkste subsidieregelingen van Nederland die innovatieve organisaties moet helpen. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken er dankbaar en veel gebruik van. In 2021 gaat het om een recordbedrag van € 7,8 miljard van meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% mkb.

Sinds de start in 1994 zijn nog nooit zoveel innovatieplannen goedgekeurd via de WBSO als in 2021. Met het recordbedrag konden organisaties daarmee hun kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties met € 1,4 miljard verlagen. Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. In 2021 waren deze schijven aangepast in verband met de coronapandemie. Zo was het tarief in de eerste schijf verhoogd naar 40% (2022 en 2023: 32%), en het tarief van de starters 50% (2022 en 2023: 40%).

Via WBSO bijna 39.000 innovatieve projecten goedgekeurd

Via de WBSO-regeling (tool) kunnen organisaties onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën die tot succesvolle producten en diensten moeten leiden. Via de WBSO kunnen organisaties een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het enorme bedrag van 2021 kwam meer onderzoek naar nieuwe innovaties op gang en zijn ideeën sneller ontwikkeld tot succesvolle producten en diensten. In 2021 zijn bijna 139.000 innovatieprojecten van organisaties goedgekeurd. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2020. De verdeling van de € 7,8 miljard is: € 4,6 miljard aan loonkosten en € 3,2 miljard aan niet-loonkosten, een stijging van € 500 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. Ook voor de werkgelegenheid is de WBSO vruchtbaar: in 2021 ging het om ondersteuning van meer dan 91.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Dit nam in 2022 ook weer toe.