WBSO-verruiming ook in 2011

14 september 2010 | Door redactie

De tijdelijke verruiming van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt waarschijnlijk een jaar verlengd. Dat plan lijkt in de koker te zitten van demissionair minister De Jager van Financiën. Door de verruiming in 2010 bedraagt de afdrachtvermindering voor loonkosten vanwege speur- en ontwikkelingswerk (S&O) tijdelijk 50% over de eerste € 220.000. Misschien wordt voor volgend jaar wel het percentage van 50% enigszins naar beneden bijgesteld.

Met de WBSO wil de overheid ondernemingen aanzetten om te investeren in innovatie. Dankzij de regeling mag u onder voorwaarden een afdrachtvermindering toepassen op het loon van werknemers voor zover dat betrekking heeft op S&O-werkzaamheden. Als gevolg van een verruiming van de regeling bedraagt de afdrachtvermindering voor de WBSO in 2010 50% over de eerste € 220.000 aan S&O-loon en 18% over de rest. Het plafond van de regeling is € 14.000.000. Waarschijnlijk zal de verruimde bovengrens van € 220.000 (dit was eerder € 150.000) in 2011 gehandhaafd blijven. Het is wel mogelijk dat het percentage van 50% dat voor deze eerste schijf geldt iets omlaag zal gaan. Het maximumbedrag van € 14.000.000 blijft waarschijnlijk wel gewoon gelijk. Op Prinsjesdag – volgende week dinsdag – komt hier meer informatie over.

S&O-verklaring vereist

U mag de afdrachtvermindering overigens niet toepassen zonder voorafgaande toestemming van Agentschap NL. Uw onderneming moet namelijk in het bezit zijn van een S&O-verklaring, die alleen wordt afgegeven als het S&O-project in uw onderneming voldoet aan de eisen. Voor een WBSO-aanvraag kunt u terecht bij het loket van Agentschap NL.