WBSO voor 1 januari 2016 op tijd aanvragen

16 november 2015 | Door redactie

Wilt u per 1 januari 2016 gebruikmaken van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), dan moet u uw aanvraag daartoe uiterlijk 30 november doen. Naast de loonkosten geldt de regeling per 1 januari 2016 ook voor de kosten en uitgaven van speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Een WBSO-aanvraag (tool) moet uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U moet dus uiterlijk 30 november 2015 uw aanvraag indienen (tool), als u per 1 januari 2016 van deze regeling gebruik wilt maken. Werkt u als zelfstandige en wilt u gebruikmaken van de regeling in de inkomstenbelasting, dan geldt deze termijn niet. De WBSO-aanvraag moet dan vóór 1 januari 2016 bij RVO.nl binnen zijn.

RDA gaat op in de WBSO-regeling

De WBSO bestaat op dit moment uit twee regelingen: de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor de loonheffingen en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de inkomstenbelasting. De huidige Research & Development Aftrek (RDA) gaat per 1 januari 2016 op in de WBSO-regeling. U kunt daardoor ook de overige kosten en uitgaven voor S&O in de loonheffingen meenemen. Voor zelfstandigen blijft een vaste aftrek per jaar in de inkomstenbelasting gelden. Daarvoor moet u minimaal 500 S&O-uren maken.