Weer meer geld voor innoverende mkb’ers

12 maart 2014 | Door redactie

Er komen nog meer stimulerende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Minister Kamp van Economische Zaken maakte vandaag bekend bij de publicatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) dat er maar liefst € 32 miljoen beschikbaar komt voor samenwerking en innovatie.

Het mkb speelt een belangrijke rol bij de innovatie en versterking van de economie. Daarom wil de overheid met de MIT-regeling ondernemingen ondersteunen bij hun innovatieve activiteiten. Door deze regeling moeten mkb-ondernemingen de kans krijgen zich makkelijker aan te sluiten bij topsectoren. De MIT-regeling biedt ondernemingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld:

  • Haalbaarheidsstudies;
  • R&D-samenwerkingsprojecten;
  • InnovatiePrestatieContracten (IPC’s);
  • Kennisvouchers.

Ook krijgt het mkb de mogelijkheid hooggekwalificeerd personeel in te huren dat werkzaam is bij onderzoeksorganisaties of grote ondernemingen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over de topsectoren.

Aanvraag indienen vanaf 15 april

Heeft uw onderneming innovatieve ideeën, dan kunt u vanaf 15 april 2014 een subsidieaanvraag indienen bij RVO. U heeft drie maanden de tijd vanaf 15 april, hierna maakt het RVO bekend welke ondernemingen een subsidie krijgen voor hun innovatieve ideeën. Houd er wel rekening mee dat alleen innovatieve ideeën die samenhangen met de topsectoren in aanmerking komen voor subsidie.