Wees snel met uw S&O-aanvraag!

16 november 2011 | Door redactie

Als uw organisatie per 1 januari 2012 gebruik wil maken van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), moet u de aanvraag uiterlijk 30 november 2011 indienen bij Agentschap NL. Een aanvraag moet namelijk uiterlijk één kalendermaand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend bij Agentschap NL.

Heeft u medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten, dan kan uw organisatie in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Wilt u de afdrachtvermindering S&O met ingang van 1 januari 2012 toepassen, dan moet u snel zijn met de aanvraag! Die moet u uiterlijk 30 november indienen.

Elektronische aanvraag

Om de afdrachtvermindering voor innovatieve werkzaamheden en projecten te mogen toepassen, moet u een S&O-verklaring aanvragen. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is via het aanvraagprogramma WBSO op de website van Agentschap NL. Dit programma werkt alleen met Microsoft Windows. Ook heeft u een certificaat nodig om de elektronische aanvraag te beveiligen. Dit certificaat kunt u ook aanvragen via de website van Agentschap NL.
Heeft u een ander besturingssysteem dan Microsoft Windows, dan moet u de aanvraag via het eLoket WBSO indienen. Daarvoor heeft u eHerkenning nodig, het digitale communicatiemiddel waarmee u zich bij overheidsinstanties kunt identificeren en waarmee u gegevens kunt uitwisselen met die instanties.

Uw eerste aanvraag

Wilt u de afdrachtvermindering voor het eerst toepassen, raadpleeg dan de handleiding WBSO (pdf) om te zien of de werkzaamheden in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. Houd ook rekening met de administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een urenadministratie.