Werk aan de ICT-vaardigheden van uw personeel

2 juli 2014 | Door redactie

ICT-vaardigheden zijn essentieel in het mkb. Mensen die over de juiste ICT-vaardigheden beschikken, hebben de komende jaren uitstekende carrièreperspectieven. Toch sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. Om het mkb en het onderwijs bewust te maken van het belang van ICT-vaardigheden is onlangs een Europese campagne gestart: ‘Geef IT door! – eSkills for jobs’.

Een onderdeel van de Nederlandse campagne is ‘Beleef IT’: ICT’ers geven gastlessen in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Ook bezoeken ze bedrijven om jongeren kennis te laten maken met verschillende beroepen in de ICT. Jongeren blijken zich namelijk nauwelijks bewust te zijn van de uiteenlopende carrièrekansen in de ICT. De instroom in ICT-opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag naar ICT’ers te voldoen. Gezien huidige ontwikkelingen zoals Cloud, Big Data en cyberveiligheid zijn goed opgeleide ICT-professionals (ook in het mkb) de komende jaren hard nodig.

ICT-competenties meenemen in aannamebeleid

Zijn de mensen in uw organisatie goed voorbereid op al deze technologische ontwikkelingen? Bepaal welke ICT-competenties nodig zijn voor de diverse functies in uw organisatie. Toets uw medewerkers hierop en bepaal op welke punten bij- of omscholing nodig is. Zorg er daarnaast voor dat ICT-competenties onderdeel zijn van uw aannamebeleid.