Werkwijze afdrachtvermindering S&O in de wet

23 december 2016 | Door redactie

De administratieve aanpassingen aan de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die op Prinsjesdag werden aangekondigd, staan inmiddels in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst. Wat verandert er per 2017?

Op Prinsjesdag werden een aantal aanpassingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk aangekondigd die inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer zijn afgehamerd en zijn opgenomen in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf) van de Belastingdienst. De maatregelen brengen geen grote veranderingen met zich mee, omdat deze regels in de praktijk al gehanteerd werden.

Vastgelegd in de wet

Nu zijn ze ook vastgelegd in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.Het gaat om de volgende maatregelen:

Tarieven onveranderd in 2017

De tarieven voor de afdrachtvermindering S&O blijven in 2017 onveranderd ten opzichte van 2016. Als uw organisatie toestemming heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan (tot een bepaald bedrag) het afdragen van op het loon van werknemers ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering achterwege blijven.