Wijzigingen in afdrachtvermindering S&O

21 december 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2016 worden een aantal aanpassingen aan de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) van kracht. De Belastingdienst heeft ze allemaal op een rijtje gezet.

In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 die de Belastingdienst onlangs online zette, staan alle veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die per 1 januari 2016 van kracht worden. Het gaat om de volgende aanpassingen aan de regeling:

  • De Research & Developmentaftrek (RDA) wordt ­– met een paar wijzigingen – in de afdrachtvermindering S&O opgenomen. Tegelijkertijd vervalt de RDA in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het bedrag van de afdrachtvermindering is voortaan niet meer alleen gebaseerd op de S&O-loonkosten, maar ook op de overige S&O-kosten en S&O-uitgaven.
  • Het maximumbedrag voor de afdrachtvermindering vervalt. In 2015 is dat plafond nog € 14 miljoen. In de S&O-verklaring die de werkgever krijgt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staat welk bedrag hij in mindering mag brengen op het totale bedrag dat hij moet betalen aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing.
  • Publieke kennisinstellingen kunnen de afdrachtvermindering niet meer toepassen. Zij vallen dan buiten de groep van werkgevers die aanspraak kunnen maken op deze afdrachtvermindering.

Alleen nog digitaal melden

Verder kunnen organisaties de afdrachtvermindering S&O alleen nog digitaal aanvragen via RVO.nl (tool). Ook gegevens als bijvoorbeeld het aantal gerealiseerde S&O-uren kunnen voortaan alleen nog digitaal worden doorgegeven. De tarieven per 2016 werden al op Prinsjesdag bekendgemaakt.