Bij twijfel arbeidsongeval melden bij Inspectie SZW

Soms is onduidelijk welke gevolgen een arbeidsongeval heeft en dus of het ongeval wel of niet meldingsplichtig is. Bij twijfel is het verstandig het ongeval te melden bij Inspectie SZW. Ook ongevallen bij derden kunnen meldingsplichtig zijn.

10 januari 2020 | Door redactie

Niet elk arbeidsongeval moet worden gemeld bij Inspectie SZW. Alleen arbeidsongevallen met de volgende gevolgen zijn meldingsplichtig:

  • dodelijke afloop;
  • ziekenhuisopname;
  • blijvend letsel.

Het is niet altijd duidelijk welke gevolgen een arbeidsongeval heeft. Dan is het beter om het toch gewoon te melden. Als naderhand blijkt dat het niet nodig was, is dat minder erg dan als achteraf blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven. De boete hiervoor kan namelijk fors oplopen.

Ongeval bij derden

Als zich toch een arbeidsongeval voordoet, en een niet-werknemer is het slachtoffer, kan dit ook een meldingsplichtig ongeval zijn. Denk aan een spelend kind dat een ongeluk krijgt op een bouwplaats die niet goed is afgesloten. Of aan een voorbijganger die langs een bedrijfspand in aanbouw loopt en materiaal op zijn hoofd krijgt. Vaak is de politie als eerste ter plaatse. Die schakelt dan de Inspectie in om een onderzoek in te stellen. Als dit niet het geval is en er is toch sprake van ernstig letsel, is dit een meldingsplichtig ongeval voor de organisatie. Er gelden dan dezelfde regels als bij een meldingsplichtig arbeidsongeval van een werknemer.

Bijlagen bij dit bericht