Gebruik nieuwe maatregelen uit arbocatalogus

De arbocatalogus is een hulpmiddel bij het naleven van de regels uit de arbowetgeving. De Arbowet spreekt niet letterlijk over een arbocatalogus, maar hij staat wel in de Memorie van Toelichting en wordt erkend als een goede manier om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Zorg dus dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen van de arbocatalogus die voor uw organisatie of branche geldt.

20 februari 2014 | Door redactie

In de Arbowet staat niet uitgelegd hoe u alle arboregels precies in de praktijk van uw organisatie moet toepassen. Dit mag u grotendeels zelf bepalen. Organisaties kunnen hun maatregelen en technieken wel vastleggen in de arbocatalogus, die bijvoorbeeld voor een hele branche beschikbaar komt. De verantwoordelijkheid voor wat er in de arbocatalogus staat en de verspreiding ervan, ligt bij de werkgevers en de werknemers zelf. Krijgt u een controlebezoek van de Inspectie SZW, dan zal zij rekening houden met de oplossingen die in de arbocatalogus zijn genoemd.

Voldoet de arbocatalogus aan de wet?

De Inspectie SZW zal de arbocatalogi niet uitgebreid gaan toetsen, omdat de  overheid er vertrouwen in heeft dat werkgevers en werknemers zelf tot een goed eindresultaat kunnen komen. De inspectie zal bijvoorbeeld wel letten op de manier waarop de arbocatalogus tot stand is gekomen, op wie de catalogus van toepassing is, of de catalogus begrijpelijk is geschreven en aan de wet voldoet. Er volgt vaak een minder strenge controle voor uw organisatie als de arbocatalogus van uw organisatie of branche al is goedgekeurd door de Inspectie SZW.

Snel op de hoogte van wijzigingen in uw arbocatalogus

Op het Arboportaal vindt u een overzicht van alle positief getoetste arbocatalogi. De arbocatalogi wijzigen regelmatig en als u gelijk wilt weten of de arbocatalogus voor uw organisatie is gewijzigd, kunt u zich inschrijven op de RSS-feed van de Arboportaal arbocatalogi.