Inspecteur SZW op de koffie voor controle thuiswerkplek?

Nu het ernaar uitziet dat regelmatig thuiswerken voorlopig de gewone gang van zaken wordt, zullen de inspecteurs van SZW ook vaker huisbezoeken afleggen om thuiswerkplekken te controleren. Die bevoegdheid hebben ze namelijk. Zorg dus als organisatie dat werknemers ook thuis arbo-verantwoord kunnen werken.

17 april 2020 | Door redactie

Organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers, zowel op kantoor als thuis. Om dat te controleren kunnen er inspecteurs van Inspectie SZW op de stoep staan. Zij controleren op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) binnen organisaties en moeten altijd toegang krijgen tot het pand, de werkplek en alle andere plaatsen die de inspecteur wil onderzoeken. Dat kan ook de thuiswerkplek (tool) zijn. De inspecteur heeft namelijk toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en vrachtwagens of andere vervoersmiddelen. Maar ook op thuiswerkplekken (tool) mag de inspecteur dus komen kijken.

Regels voor de inspectie

Hoewel misschien niet alle thuiswerkers zitten te wachten op een huisbezoek, kunnen zij de inspecteur de toegang tot de thuiswerkplek niet weigeren. Op grond van de Arbowet mag de inspecteur de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Een woning is natuurlijk ook een privéruimte. Daarom heeft de inspecteur, ook al heeft hij bevoegdheden bij een bedrijfsbezoek, niet volledig vrij spel:

  • De inspecteur moet altijd eerst toestemming vragen, mondeling of schriftelijk.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • De inspecteur mag niet alleen komen. Er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.

Gedragscode bepaalt sanctie

Welke verplichtingen een inspecteur heeft en hoe hij zich moet gedragen tijdens een controle staat in de gedragscode van Inspectie SZW. Op basis van de gedragscode moeten inspecteurs ook goed nadenken over de sanctie die ze de werkgever opleggen bij een overtreding. Een inspecteur kan niet zomaar een buitenproportioneel hoge sanctie opleggen, alleen maar omdat hij met het verkeerde been uit bed is gestapt of omdat hij de werkgever niet aardig vindt.

Bijlagen bij dit bericht