Inspectie SZW publiceert jaarplannen voor 2021

Inspectie SZW heeft haar plannen voor 2021 bekendgemaakt. Dat omvat allerlei aspecten van arboverantwoord werken. Zo zijn er aparte plannen voor bijvoorbeeld de zorg, de horeca en de bouw. Ook zijn er enkele thema’s uitgelicht waar bij inspecties vooral naar gekeken zal worden.

10 december 2020 | Door redactie

Zoals ieder jaar heeft Inspectie SZW ook dit jaar bekendgemaakt waar zij in 2021 vooral de nadruk op gaat leggen bij bedrijfsbezoeken. De plannen zijn op twee manieren ingedeeld. Ten eerste is er gekeken naar de sectoren, zoals horeca, bouw en zorg. Daarnaast is er een thematische verdeling gemaakt. Thema’s zijn bijvoorbeeld uitbuiting, gevaarlijke stoffen, arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA, tool). Dat laatste aspect omvat zaken als werkdruk, burn-out, agressie en pesten. In 2021 zal de Inspectie vooral inzoomen op mantelzorgers vanaf 45 jaar. Er is specifiek gekozen voor deze groep omdat zij niet alleen meer stress ervaren vanwege de combinatie werkdruk en de zorg voor iemand anders, maar ook omdat ze vanwege hun leeftijd (tool) te maken krijgen met leeftijdsdiscriminatie.

Corona en thuiswerken 

Verder zal de Inspectie zich richten op de nieuwe combinatie corona en thuiswerken. Het plan is om bij veel organisaties de RI&E en het plan van aanpak op te vragen. Beide worden dan gecontroleerd op het beschrijven van de PSA-risico’s van thuiswerk en de oplossingen daarvoor. Ook wordt de RI&E doorgenomen om te zien hoe er wordt omgegaan met de coronamaatregelen op de werkplek. Discriminatie in vacatures zal te lijf worden gegaan door online vacatureteksten geautomatiseerd te scannen. Daaruit wordt duidelijk of er discriminerende eisen worden gesteld op het gebied van leeftijd, sekse of afkomst. Als de Inspectie bij een organisatie op bezoek komt, kijkt ze ook meteen of er intern eerlijke procedures voor werving en doorstroming gehanteerd worden.