Rechten OR bij bezoek Inspectie SZW

Als een inspecteur van Inspectie SZW langskomt bij een organisatie voor controle, heeft de OR of PVT vergezelrecht. Ook mogen zij de inspecteur onder vier ogen spreken. De werkgever moet de medezeggenschap in staat stellen van deze mogelijkheid gebruik te maken.

19 juni 2019 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft het recht om aanwezig te zijn bij een inspectie. Dit is het vergezelrecht. Als het goed is, loopt de werkgever niet mee met de inspecteur tijdens zijn inspectieronde door het bedrijf. OR-leden en werknemers hebben zo de mogelijkheid om vrijuit te kunnen spreken. Inspectie SZW neemt doorgaans zelf al het initiatief om de OR of PVT uit te nodigen om de inspecteur te vergezellen. Als het een aangekondigd onderzoek is, staat het vergezelrecht meestal in de brief. Bij een onverwacht bezoek kan de inspecteur ter plekke OR-leden uitnodigen om met hem mee te lopen.

Uitzonderingen op het vergezelrecht van de OR

Er zijn uitzonderingen op het vergezelrecht. In bepaalde situaties kan de inspecteur van Inspectie SZW bezwaar maken tegen de aanwezigheid van leden van de OR of PVT bij een controle. Het vergezelrecht geldt bijvoorbeeld niet bij een ernstig arbeidsongeval. Ook als het een persoonsgebonden zaak is, waarbij privacygevoelige informatie een rol speelt, kan de inspecteur oordelen dat de aanwezigheid van OR-leden niet gewenst is. De inspecteur kan dus OR-leden weren als hij getuigen en betrokkenen van een bedrijfsongeval gaat horen. De OR krijgt uiteindelijk wel inzage in het eindrapport.