Moet Inspectie SZW altijd reageren op een melding van de OR?

10 juli 2019

Als de ondernemingsraad van onze organisatie een melding doet bij Inspectie SZW, is deze dan verplicht om te reageren? Moet zij dan ook langskomen?

Dat klopt inderdaad. Als een medezeggenschapsorgaan een melding doet bij Inspectie SZW, is de inspectie verplicht om op de melding te reageren. Op de website van Inspectie SZW is het zo verwoord: ‘De Inspectie is wettelijk verplicht om een klacht die afkomstig is van een vakbond of ondernemingsraad (OR) c.q. personeelsvertegenwoordiging (PVT) in onderzoek te nemen.’

Werknemer

Deze verplichting vindt u terug in de Arbowet in hoofstuk 5, artikel 24 lid 7. Bij de registratie van meldingen bij Inspectie SZW wordt het type melder (werknemer, familie, medezeggenschap) apart vastgelegd. Als de klacht of de melding afkomstig is van een vakbond of ondernemingsraad danwel een personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt deze altijd onderzocht, ongeacht de zwaarte van de vermoedelijke overtreding. Een melding kan ook een vraag of probleem zijn. Het hoeft niet altijd om een incident te gaan. Het hangt af van het soort melding en de ernst ervan, of hiervoor ook een bezoek aan de werkplek nodig is. Is dat het geval, dan kan de ondernemingsraad daar ook een rol bij spelen.

Gesprek

Wat betreft het contact met en optreden van Inspectie SZW heeft de OR:

  • vergezelrecht bij onderzoek op de werkplek door de Inspectie SZW (artikel 4 Arbowet);
  • recht op een gesprek onder vier ogen met de aanwezige inspecteur (artikel 4 Arbowet);
  • recht op toezending van het rapport van de Inspectie SZW over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden (artikel 24 Arbowet);
  • recht om in beroep te gaan tegen een beslissing van Inspectie SZW (artikel 30 Arbowet).