Moeten we agressie van bezoekers melden bij Inspectie SZW?

10 juli 2019

Zijn we verplicht om verbale of non-verbale agressie van klanten of bezoekers van onze organisatie te registreren en te melden bij Inspectie SZW?

Of u agressief gedrag van klanten, cliënten, patiënten of bezoekers tegen werknemers in uw organisatie moet registreren, hangt af van hoe vaak het voorkomt. Is het agressief gedrag een uitzondering, dan hoeft u het niet te registreren. Komt dit echter met enige regelmaat voor, dan vormt de agressie een arbeidsrisico. Dat betekent dat u passende maatregelen moet treffen.

Registratie moet een doel dienen

Registratie is één van die maatregelen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld training, bouwkundige aanpassingen, alarmknoppen, opvang van slachtoffers en aanpak van de daders. Registratie moet wel een doel dienen. Dat doel kan zijn om zicht te krijgen op de omvang van het probleem, de aard van het probleem (wat voor soort incidenten doen zich voor?) of op de effectiviteit van het beleid en de maatregelen (neemt het aantal incidenten af nadat er een training is gevolgd?). Grotere organisaties of organisaties waarin agressie een groot probleem is, houden vaak registraties bij, omdat het als hulpmiddel dient voor het agressiebeleid. U hoeft agressie-incidenten niet te melden bij Inspectie SZW, tenzij het gaat om ernstige incidenten die leiden tot ziekenhuisopname of erger. Dat zijn meldingsplichtige incidenten.

Theo-Jan Heessen, adviseur en trainer bij TrajectPlus, e-mail: info@trajectplus.nl