Moeten werknemers toestaan dat Inspectie SZW de thuiswerkplek bekijkt?

24 juli 2019

Onze organisatie kreeg laatst een bezoek van Inspectie SZW. Mogen inspecteurs ook de thuiswerkplekken van werknemers bezoeken?

De inspecteur heeft toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en opslagruimtes. Maar ook vervoermiddelen, zoals vrachtwagens en bedrijfsauto’s, en thuiswerkplekken mag de inspecteur bekijken.

Ook zonder toestemming

Hoewel misschien niet alle thuiswerkers zitten te wachten op een huisbezoek, kunnen zij de inspecteur de toegang tot de thuiswerkplek niet weigeren. Op grond van de Arbowet mag de inspecteur de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Maar een woning is natuurlijk ook een privéruimte. Daarom heeft de inspecteur niet volledig vrij spel:

  • De inspecteur moet altijd toestemming vragen, mondeling of schriftelijk.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • De inspecteur mag niet alleen komen. Er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.

Medewerking verplicht

Bij zijn bezoek zal de inspecteur de werkgever vragen om zijn medewerking bij het onderzoek. In de praktijk is de medewerking verplicht. Dit houdt met name in dat u meehelpt met het verzamelen van de informatie die hij nodig heeft. Ook mag niemand de inspecteur belemmeren of de toegang weigeren. De inspecteur maakt altijd duidelijk waarvoor hij komt en wat hij van uw organisatie en uw medewerkers verwacht.