Atos moet jubileumuitkering handhaven

26 april 2019 | Door redactie

Automatiseringsbedrijf Atos moet werknemers voor hun 25- of 40-jarig jubileum belonen volgens de Arbeidsvoorwaardengids 2017 van de organisatie. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald in een zaak die drie werknemers tegen Atos hadden aangespannen. De werknemers werden bij hun rechtszaak gesteund door vakbond FNV.

Atos wilde de jubilarisregeling in december 2016 vervangen door een scholingsbudget. Hiertoe diende Atos een instemmingsverzoek in bij de centrale ondernemingsraad (COR) (artikel 27, lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De COR stemde echter niet in met de vervanging. Atos deed hierna verschillende vergeefse pogingen om alsnog instemming van de COR te krijgen maar liet weten de jubilarisregeling per 1 januari 2018 toch te vervangen. Ook nadat de geschillencommissie van Atos de drie werknemers in oktober 2018 in het gelijk stelde, hield de organisatie voet bij stuk. De rechter floot Atos echter terug.

COR Atos deed driemaal beroep op nietigheid besluit

Volgens de jubilarisregeling ontvangen werknemers die 25 of 40 jaar bij Atos in dienst zijn, een extra maandsalaris. Ook krijgen zij een extra vrije dag. Atos wilde de jubilarisregeling vervangen voor een opleidingsbudget omdat de organisatie te maken had sterk dalende inkomsten en winstgevendheid. De vrije dag bleef behouden.
Na het instemmingsverzoek in december 2016 heeft de COR Atos viermaal laten weten niet met het voorgenomen besluit in te stemmen. Ook deed de COR driemaal een beroep op de nietigheid van het besluit (artikel 27, lid 5 WOR) bij de bestuurder van Atos.

Goed werkgever komt gewekte verwachtingen na

De rechter verwees in zijn uitspraak naar één van de beginselen van goed werkgeverschap, het vertrouwensbeginsel. Volgens dit beginsel moet de bestuurder gewekte verwachtingen nakomen. Hij mag een jubilarisregeling bijvoorbeeld niet zomaar beëindigen.

Rechtbank Amsterdam, 28 maart 2019, ECLI (verkort): 2301