Bevoegdheden student en docent op de schop

9 februari 2016 | Door redactie

Een Kamermeerderheid stond achter de amendementen van PvdA, GroenLinks, SP en D66 om studenten en docenten instemmingsrecht te geven op belangrijke onderdelen van de opleiding. Toch liet minister Bussemaker van Onderwijs weten dat ze veel van de voorstellen niet meeneemt in haar Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.

Op het wetsvoorstel werden 32 amendementen (aanvullende voorstellen) ingediend waaronder een aantal die de inspraak en adviezen van studenten en docenten een bindend karakter moesten geven. Zo pleitten meerdere Kamerleden voor instemmingsrecht op bestuurdersbenoemingen en de bevoegdheid om een bestuurder weg te sturen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vindt dat niet verstandig. Ze stelt dat door zulke maatregelen het lastig is voor de toezichthouder om het functioneren van het bestuur te controleren. Ook voelt ze niets voor de bevoegdheid om een bestuurder de laan uit te kunnen sturen. Goed nieuws is wel dat in het voorstel is opgenomen dat studenten en docenten moeten mogen meepraten over de onderwijs- en examenregeling. 

Sterker informatierecht met omgekeerde bewijslast

Wel deed de minister een toezegging op andere aanvullende voorstellen, zoals het voorstel om wettelijk vast te leggen dat er minimaal één student en één docent een plek krijgen in de sollicitatiecommissies voor nieuwe bestuurders. Ook heeft de minister een amendement meegenomen in haar wetsvoorstel dat het informatierecht versterkt door een omgekeerde bewijslast in te voeren. Daarmee moet de bestuurder aantonen dat de medezeggenschapsraad bepaalde informatie niet nodig heeft in plaats van andersom.

Instemmingsrecht op de begroting

Andere kansrijke voorstellen zijn het collegeldvrij kunnen besturen voor studenten, het recht om in te stemmen met de begroting en de langere geldigheid van tentamens. Het collegeldvrij besturen is prettig voor studenten die besluiten om een jaar een bestuursfunctie in te vullen. Zij kunnen dan niet doorstuderen, maar betalen momenteel wel gewoon collegegeld door.