Claim uw instemming bij wijziging RI&E!

29 juni 2011 | Door redactie

De arbowet verplicht iedere organisatie om de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden vast te leggen in een RI&E. Zoals u weet, heeft de OR veel invloed als het gaat om het arbeidsomstandighedenbeleid in uw organisatie. Zo heeft u instemmingsrecht bij alle wijzigingen die betrekking hebben op de RI&E en bij het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA).

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 dat uw raad instemmingsrecht heeft als uw bestuurder wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Dat betekent dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ook van toepassing is op besluiten die betrekking hebben op het opstellen, wijzigen of intrekken van de RI&E, het plan van aanpak of de jaarlijkse evaluatie ervan. In het bericht ‘Aandachtspunten OR bij het plan van aanpak’ kunt u teruglezen welke rol u speelt als het gaat om het plan van aanpak.

Instemmingsrecht bij arbodeskundigheid

Ook geldt het instemmingsrecht voor de inrichting en omvang van de eigen arbodeskundigheid in uw organisatie. Komt uw OR verbeterpunten tegen, dan kunt u deze in de overlegvergadering naar voren brengen. U hoeft natuurlijk niet op de overlegvergadering te wachten als u dat te lang vindt duren. U kunt in dat geval ook gebruikmaken van het initiatiefrecht en zelf met een voorstel komen.