De hoogte van bonussen verschilt per branche

12 april 2013 | Door redactie

Werknemers kregen in 2011 gemiddeld genomen een jaarbonus van € 2.074. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de bonussen per sector flink verschillen. Zo werden de hoogste bonussen uitbetaald in de delfstoffenwinning (gemiddeld € 12.500) en de laagste in de horeca (gemiddeld € 559).

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de bonus van werknemers in 2011 ten opzichte van 2010 gemiddeld met 5% is gestegen. De energiesector had met 38% de grootste stijging van de gemiddelde bonus en staat daarmee onder de financiële instellingen en de delfstoffenwinning in de top drie van sectoren met de hoogste bonussen. In sommige branches nam de bonus echter af zoals bij de bouwnijverheid en het openbaar bestuur. Uiteindelijk hebben werknemers in de horeca, zorg en het onderwijs gemiddeld de laagste bonus ontvangen. In de tabel hieronder vindt u de gemiddelde bonussen in alle sectoren op een rij.

Instemmingsrecht OR bij bonussen

In bepaalde gevallen is het instemmingsrecht van de OR van toepassing op de bonussen van de werknemers (artikel 27 lid 1c WOR). Uw OR heeft geen instemmingsrecht bij de hoogte van de bonussen, maar wel als de methode wordt gewijzigd waarmee de bonus wordt berekend en aan bepaalde functies wordt toegekend. Uw instemmingsrecht kan dus van toepassing zijn als de wijziging leidt tot een andere onderlinge rangorde van de beloning of van de functies.

Gemiddelde bonus per branche in 2010 en 2011