De OR heeft instemmingsrecht bij arbodienst

23 mei 2011 | Door redactie

In bepaalde gevallen kan de ondernemingsraad van uw organisatie een beroep doen op het instemmingsrecht. De OR moet dan eerst goedkeuring geven vóór de werkgever bepaalde wijzigingen in het beleid mag doorvoeren. Wist u dat de OR onder meer instemmingsrecht heeft bij het kiezen van of overstappen naar een (andere) arbodienst?

Volgens artikel 27 van de WOR heeft de ondernemingsraad het recht om een bindend oordeel uit te spreken over wijzigingen in het beleid die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Hierover kon u al meer lezen in het bericht ‘De OR heeft instemmingsrecht bij RI&E’. Dit betekent ook dat de ondernemingsraad een belangrijke rol speelt als de werkgever een nieuw contract wil afsluiten met een arbodienst. De OR heeft namelijk het recht om mee te beslissen over de keuze van een andere dienstverlener.

Inhoud van het contract

Ook kan de OR zich beroepen op zijn instemmingsrecht als de werkgever het contract met de huidige arbodienst wil verlengen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad niet alleen zeggenschap over de keuze van een arbodienst, maar ook over de inhoud van het contract met de gekozen partij. Welke diensten vallen er bijvoorbeeld in de overeenkomst en voor welk bedrag worden deze diensten aangeboden?  Maak uw werkgever dus duidelijk dat de ondernemingsraad instemming moet geven over het contract dat hij afsluit met een arbodienstverlener.