Do’s & don’ts bij cameratoezicht en ziekte

29 januari 2014 | Door redactie

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een overzicht gepubliceerd voor werkgevers van de do’s en don’ts bij cameratoezicht, ziekte, screening en controle via social media. Voor werknemers heeft het CBP een overzicht gemaakt van de privacyrechten. De reden voor het publiceren van deze documenten is de onzorgvuldige omgang van werkgevers met de persoonsgegevens van hun werknemers.

In 2013 heeft het CBP veel signalen binnengekregen die te maken hadden met de onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens op het werk. Het CBP stelde daarom nader onderzoek in en kwam tot de conclusie dat er verschillende fouten werden gemaakt. Organisaties bleken medische gegevens van hun werknemers te verwerken; bijvoorbeeld door bij een ziekmelding te vragen naar de ziekte en de oorzaak daarvan. Dit is niet toegestaan, want alleen de bedrijfsarts mag naar dit soort informatie vragen.

Camerabeelden niet inzetten voor functioneren werknemer

Een andere organisatie maakte gebruik van beveiligingscamera’s om de werknemers aan te spreken op hun functioneren. Hij had de beelden echter alleen mogen gebruiken voor de beveiliging van de werknemers en bezittingen, aangezien de camera’s daarvoor ook waren bedoeld. Ten slotte was er een werkgever die zijn werknemers beoordeelde op het profiel op een socialmediawebsite. Aangezien veel organisaties onzorgvuldig om bleken te gaan met de verwerking van persoonsgegevens besloot het CBP om een aantal do’s en don’ts op een rij te zetten:

Instemmingsrecht bij de bescherming van persoonsgegevens

Deel de do’s en don’ts met uw achterban, zodat zij hun rechten op het gebied van privacy kennen. Uw OR heeft verder instemmingsrecht als het gaat om de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens van de werknemers (artikel 27 lid 1k WOR). Ook als de bestuurder camera’s wil inzetten om de werknemers te controleren, zal hij eerst langs uw OR moeten (artikel 27 lid 1l WOR). Maak eventueel ook gebruik van de checklist (pdf) die het CBP voor uw OR heeft opgesteld.