Geen uitbreiding rooster zonder instemming

8 mei 2017 | Door redactie

Als de bestuurder de dienstroosters van werknemers wil wijzigen, moet hij de ondernemingsraad daarvoor om instemming vragen. Stemt de OR niet in, dan kan de bestuurder de bestaande werkroosters niet aanpassen.

Artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op besluiten die de arbeidsregeling wijzigt. Wil een bestuurder dat werknemers hun dienst uitbreiden, dan moet hij dit eerst voorleggen aan de OR. Zo’n verzoek heeft de directie van autofabriek VDL Nedcar bij de werknemers neergelegd. De werknemers willen echter hun achturige dienst niet uitbreiden met één uur omdat ze hun werk fysiek zwaar vinden.

Directie in overleg met de OR en vakbonden

De directie stelt dat de uitbreiding van de uren noodzakelijk is om de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Zonder de extra uren zullen er 14.000 auto’s te weinig geproduceerd worden en wordt de jaarplanning niet gehaald. Daarmee zal VDL Nedcar te boek staan als onbetrouwbare leverancier bij opdrachtgever BMW. De directie is inmiddels in gesprek met de OR en vakbond FNV om tot een oplossing te komen. De vakbond stelt dat VDL Nedcar niet alle bedrijfsrisico’s op de werknemers mag afwentelen.

Meningen achterban peilen

Voor een OR is het in een geval als dit van belang om de mening van de achterban goed te peilen. Waarom hebben werknemers bezwaar tegen de uitbreiding en welke mogelijkheden zien zij wel om de directie eventueel tegemoet te komen? Daarnaast kan de OR eventueel andere opties in kaart brengen. Zo is het tijdelijk aannemen van nieuwe werknemers mogelijk ook een oplossing. 

Update 28 augustus 2017: De ondernemingsraad en directie van autofabriek VDL Nedcar zijn samen met de vakbonden tot een akkoord gekomen om de hoge werkdruk aan te pakken en tóch te kunnen voldoen aan de hoge productievraag. De directie gaat nóg meer werknemers aannemen.