Gezondheidscheck om het werk vol te houden

20 juni 2013 | Door redactie

Twee derde (69%) van de werknemers is geïnteresseerd in een jaarlijkse gezondheidscheck, maar momenteel wordt zo’n gezondheidsscan door slechts 21% van de werkgevers aangeboden. Dit blijkt uit onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uit de Issuemonitor Duurzame inzetbaarheid – uitgevoerd door het ministerie van SZW – blijkt dat twee op de drie werknemers wel een jaarlijkse gezondheidscheck zou willen. Het zijn vooral de lager opgeleiden die openstaan voor een gezondheidsscan. Deze werknemers doen vaak lichamelijk zwaar werk en voorzien problemen om dit werk vol te houden tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Naast een gezondheidscheck zijn er nog andere manieren om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Uw organisatie kan bijvoorbeeld een fietsplan, bedrijfsfitness, scholing of een werkplekonderzoek aanbieden. Ook aanpassing van de werktijden behoort tot de mogelijkheden. Leg de plannen die passend zijn voor uw organisatie voor aan de bestuurder en vergeet niet dat het instemmingsrecht van uw OR in veel gevallen van toepassing is als de bestuurder wijzigingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid wil doorvoeren.

Gezond en toekomstbestendig aan het werk

Het doel van duurzame inzetbaarheid is om werknemers de kans te bieden om op een gezonde en toekomstbestendige manier hun werk uit te voeren. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat een meerderheid van de werknemer vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid. Werknemers zijn dan ook steeds vaker bereid tot scholing om hun inzetbaarheid te vergroten.