Handig naslagwerk voor OR-leden

29 mei 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht op de meest uiteenlopende zaken. OR-leden moeten zich dus verdiepen in allerlei onderwerpen. Denk aan arbobeleid, pensioen en ontslag.

Hoewel een ondernemingsraad (OR) behoorlijk wat kennis in huis kan hebben, is het onmogelijk om expert te zijn in alle zaken waarmee een OR te maken krijgt. Naast de punten waarop een OR instemmingsrecht heeft of waarover de OR advies uitbrengt, moet de OR immers ook nog allerlei andere zaken in de gaten houden om de bestuurder te kunnen ondersteunen in het opstellen en handhaven van beleid binnen de organisatie.

Verdieping voor veelzijdige medezeggenschapstaak

Om een goede invulling te kunnen geven aan de veelzijdige medezeggenschapstaak, moeten OR-leden zich dus verdiepen in zaken zoals arbobeleid, ziekteverzuim, preventie, pensioen, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Daarbij moeten ze zowel oog hebben voor de belangen van de werknemers als de organisatiebelangen. Het OR themadossier “Bundel van FAQ’s over arbeidsbeleid” presenteert de vragen die zijn binnengekomen bij de adviesdesk van Rendement per thema en vormt zo een handig naslagwerk voor OR-leden. Abonnees ontvangen dit themadossier morgen per post.