Het overeenstemmingsrecht van OR en PVT

26 maart 2012 | Door redactie

In bijzondere gevallen kunt u vanuit uw OR of PVT een beroep doen op uw overeenstemmingsrecht. Zo zijn er een aantal wetten die de OR en PVT dit bijzondere recht toekennen. Voorbeelden hiervan zijn de Arbeidstijdenwet, de Arbowet en de Wet arbeid en zorg (WAZO). Is uw overeenstemmingsrecht van toepassing, dan heeft de bestuurder naar uw oordeel te luisteren!

Bij het overeenstemmingsrecht ontbreekt voor de bestuurder de mogelijkheid om in beroep te gaan als de OR of PVT niet instemt met een voorgestelde regeling. U kunt het overeenstemmingsrecht dus zien als een vetorecht. Wilt u niet dat de bestuurder een bepaalde maatregel doorzet, dan komt die er ook niet. Zo kent de Arbowet sinds 2005 de mogelijkheid van een maatwerkregeling. De werkgever kan daarin een deel van de verplichte deskundige bijstand voor het preventieve arbobeleid zelf regelen en alleen voor het hoogstnodige gebruikmaken van een externe dienstverlener, meestal de bedrijfsarts. Dit besluit kan alleen worden genomen in overeenstemming met de OR of PVT.

Wet en cao kent overeenstemmingsrecht toe

Naast een aantal wetten zijn er in toenemende mate ook cao’s die de bestuurder het recht geven om af te wijken van een standaardbepaling. Maar dat mag dan alleen als hij daarover schriftelijke overeenstemming bereikt met de OR of PVT. Bereikt u geen overeenstemming, maar zet de bestuurder toch door, dan moet u een beroepsprocedure instellen bij de bedrijfscommissie en eventueel de kantonrechter. Die zal u zonder meer in het gelijk stellen als er inderdaad sprake is van overeenstemmingsrecht.

Instemming versus overeenstemming

Voorkom dat u – of uw bestuurder – het instemmingsrecht verwart met het overeenstemmingsrecht. Het instemmingsrecht is geen echt vetorecht; de kantonrechter kan de medezeggenschap 'overrulen'. Hiervan kan sprake zijn als de bestuurder de kantonrechter om vervangende toestemming verzoekt. Het overeenstemmingsrecht daarentegen is absoluut. Als de OR het er niet mee eens is, gebeurt het niet.