Instemming OR bij gelijk loon in wetsvoorstel

13 maart 2014 | Door redactie

Ondernemingsraden moeten instemmingsrecht krijgen bij maatregelen die de bestuurder wil nemen om de beloning in de organisatie gelijk te trekken. Dat komt in het wetsvoorstel te staan dat PvdA-Kamerlid Keklik Yücil binnenkort zal indienen. De OR moet ook de bevoegdheid krijgen om de verschillen in salaris tussen man en vrouw te onderzoeken.

In het bericht ‘Loonverschil tussen man en vrouw neemt af’ las u al dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen volgens adviesbureau PWC op 17% ligt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek onlangs dat het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen 18% is.

Instemmingsrecht en onderzoeksbevoegdheid voor de OR

Ondernemingsraden moeten meer bevoegdheden krijgen om de beloning van mannen en vrouwen in de organisatie gelijk te trekken. Volgens Tweede Kamerlid Yücil hebben OR’en daarvoor instemmingsrecht nodig. Daarnaast moet de OR de mogelijkheid krijgen om onderzoek te doen naar ongelijke beloning. Ten slotte komt er een maatregel aan de kant van de organisaties; die moeten de beloningscijfers bekendmaken in hun jaarverslag. Dit alles komt te staan in het wetsvoorstel dat het Kamerlid binnenkort zal indienen.

Span u nu al in voor de gelijke beloning van mannen en vrouwen

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is al vastgelegd dat de OR een speciale taak heeft op het gebied van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie. U vindt dat terug in artikel 28 lid 3 WOR. Uw OR kan zich daarmee ook nu al inspannen voor de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Door het wetsvoorstel zal de positie van de OR op dit gebied worden versterkt.