Instemming OR nodig voor alcohol- en drugsbeleid

12 november 2018 | Door redactie

Een alcohol- en drugscontrole kan soms noodzakelijk zijn om de veiligheid van werknemers op de werkvloer te garanderen. De OR moet er bij instemming op toezien dat het beleid in verhouding staat met de risico’s.

Een alcohol- en drugsprotocol is een behoorlijke aantasting van de privacy van de werknemers. Daarom heeft de bestuurder instemming van de OR nodig (artikel 27, lid 1d, 1k, 1l WOR) als hij zo’n protocol wil invoeren. De OR bekijkt dan of het beleid noodzakelijk is en in verhouding staat tot de risico’s. Ook zal de OR de voorwaarden, maatregelen en sancties binnen het protocol beoordelen. Als het alcohol- en drugsbeleid niet in verhouding staat met de risico’s, kan de Autoriteit Persoonsgegevens het beleid onwettig verklaren

Helft werknemers test positief

Autofabriek VDL Nedcar is in 2016 met alcohol- en drugscontroles gestart, nadat het signalen had opgevangen over drugshandel op de werkvloer. Eens in de zoveel tijd staan bij de in- en uitgang van Nedcar speciaal getrainde honden. Als een hond aanslaat, krijgt de werknemer het verzoek om een alcohol- en drugstest te ondergaan. Bij een uitslag boven een bepaalde grens, krijgen werknemers hulp aangeboden om af te kicken en worden ze één dag geschorst. Ook het weigeren van de test, leidt tot een schorsing. Bij herhaling volgt ontslag. VDL Nedcar heeft dit jaar 300 van de 6.500 werknemers getest. Hiervan kwamen 150 werknemers boven de testgrens uit.

Bestuurder kan imagoschade voorkomen

Het nieuws over de positief geteste Nedcar-werknemers bereikte de media. VDL Nedcar betreurt de negatieve berichtgeving. Om imagoschade (tool) voor de organisatie te voorkomen, kan de bestuurder in het alcohol- en drugsbeleid een geheimhoudingsplicht opnemen zodat werknemers de resultaten van een controle niet openbaar maken. Daarnaast moet de OR regelmatig peilen hoe de achterban het beleid en de uitvoering daarvan ervaart. Zo kan de OR eventuele onvrede en knelpunten snel signaleren en bespreken met de bestuurder tijdens een overlegvergadering.

Meer informatie over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op het werk vindt u in de toolbox Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik (ADM) op het werk aan.