Instemmingsrecht op regeling per 1 januari 2014

11 december 2013 | Door redactie

Veel organisaties grijpen een nieuw kalenderjaar aan om bestaande bedrijfsregelingen aan te passen of om nieuwe regelingen in te laten gaan. Goede voorbeelden daarvan zijn de pensioenregeling en de vakantieregeling. Wat een hoop werkgevers niet weten, is dat veel van die regelingen onder het instemmingsrecht vallen van de OR. En daarop moet u wel bedacht zijn.

Grote kans dat uw bestuurder al één of meerdere bedrijfsregelingen heeft aangepast als hij het voornemen had om die te laten ingaan per 1 januari 2014. Er zijn natuurlijk ook werkgevers die dit soort aanpassingen bewaren tot het laatste moment. Wanneer ze de bedrijfsregelingen precies wijzigen, is niet relevant. Wat wel belangrijk is, is dat uw OR op de hoogte is van die (voorgenomen) wijzigingen en dat u een beroep doet op uw instemmingsrecht als u dat nodig vindt.

Vakantieregeling wijzigt vaak bij ingang nieuw jaar

Een regeling die veel organisaties aanpassen bij het aanbreken van een nieuw kalenderjaar is de vakantieregeling. Besluit de bestuurder om één of meerdere verplichte vakantiedagen vast te stellen of een maximum te koppelen aan de periode van aaneengesloten vakanties, dan heeft de OR daarop instemmingsrecht. Op basis van artikel 27 lid 1b WOR heeft u instemmingsrecht als uw bestuurder een vakantieregeling opstelt of de bestaande wijzigt of intrekt. Wees daarop attent!

Loop personeelsreglement na op wijziging instemmingsplichtige regelingen

Heeft u niets gehoord van de bestuurder over zijn voornemen om regelingen te wijzigen, dan is het slim daar wel naar te vragen. Ga er dus niet van uit dat als u niets hoort, er ook niets wijzigt! Loop het personeelsreglement voor 2014 meteen even na op andere (instemmingsplichtige) wijzigingen. Denk aan regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, winstdeling, personeelsbeoordeling en -opleiding, arbeids- en rusttijdenregelingen en klachtenprocedures. U vindt een overzicht van instemmingsplichtige regelingen in artikel 27 WOR.

Eis uw instemmingsrecht niet op maar ga in overleg

Is een regeling instemmingsplichtig maar vraagt uw bestuurder uw OR niet om instemming, dan is dat niet een reden om direct de hakken in het zand te zetten. Sterker nog: daarmee toont u zich eerder als een bemoeizuchtig orgaan, dan een sparringpartner op niveau. En dat laatste is wat u wil. Valt u in die tweede categorie, dan schakelt de bestuurder u bij een volgende wijziging graag in om te brainstormen en om u de kans te geven om gebruik te maken van uw bevoegdheden. Eis dus niet direct u instemmingsrecht op om vervolgens geen instemming te verlenen, maar laat de bestuurder weten dat hij uw raad ten onrechte heeft gepasseerd en vraag of hij alsnog met uw OR in overleg wil.