Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning

3 juni 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft niets in te brengen in individuele gevallen, maar wel bij het opstellen, wijzigen of intrekken van systemen op het gebied van functiewaardering, beloning en beoordeling.

Het instemmingsrecht op het gebied van personeelsbeoordelingen is vastgelegd in artikel 27, lid 1g van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR weet wat het doel is van de regeling en of die binnen de structuur en cultuur van de organisatie past. De werknemers moeten goed worden voorgelicht, de regeling begrijpen en de consequenties ervan kennen en accepteren. Bij een nieuwe regeling kan de OR erop letten of de volgende voorwaarden aanwezig zijn:

  • Een bezwaar- en beroepsmogelijkheid, het liefst door een onafhankelijke beroepscommissie;
  • Stelselmatig voldoende tijd voor alle gesprekken behorende bij de regeling;
  • Regelmatige feedback voor de werknemers, zodat ze op hun eigen beoordeling kunnen anticiperen;
  • De vastlegging van de gesprekken en de inzage daarin; 
  • Het systeem leidt tot eerlijke beloningsverhoudingen binnen de organisatie.

De OR heeft instemmingsrecht bij het beloningssysteem

Artikel 27 lid 1c WOR geeft de OR instemmingsrecht op het beloningssysteem. Het beloningssysteem is vaak ook gebaseerd op een puntentelling, waarbij elke taak of verantwoordelijkheid een aantal punten telt. Dat levert een functiegroep op, die is gekoppeld aan een beloning. Meestal leidt dit tot salarisschalen. De OR heeft géén invloed op de hoogte van de beloning, alleen over het systeem waar de beloning uit voortkomt.

Functiewaarderingssysteem valt onder instemmingsrecht OR

Een functiewaarderingssysteem legt een verband tussen de verschillende functies binnen een organisatie. Dat gebeurt door bepaalde gemeenschappelijke aspecten in de functies te onderscheiden en deze per functie te wegen. Zo wordt de zwaarte van de functie vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van een puntentelling waarmee de werkgever functies kan vergelijken. Het is aan de OR om instemmingsaanvragen te beoordelen, desnoods met behulp van een externe adviseur (artikel 16 WOR).

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: