Instemmingsrecht OR bij pensioen, winst en sparen

28 oktober 2022 | Door redactie

Regelingen op het gebied van pensioen, winstdeling en sparen vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Wil de werkgever iets in het organisatiebeleid aanpassen over deze onderwerpen, dan moet hij eerst langs de OR voor goedkeuring.

Artikel 27, lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt het instemmingsrecht van de OR bij pensioen, winstdeling en spaarregelingen. De bestuurder moet de OR daarom betrekken bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. In de praktijk betekent dit dat het instemmingsrecht van kracht is bij:

  • het opstellen, wijzigen of intrekken van de pensioenovereenkomst, ongeacht de uitvoerder;
  • bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die invloed hebben op de pensioenovereenkomst;
  • de keuze om het werknemerspensioen onder te brengen bij een andere uitvoerder.

Dit zal bijvoorbeeld gaan spelen naar aanleiding van de invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP). De invoering van de nieuwe pensioenwet is onlangs echter nogmaals uitgesteld (van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023). 

De OR heeft instemmingsrecht op winstdelingsregeling

Bij winstdeling krijgen werknemers een extra uitkering, afhankelijk van de gerealiseerde winst. De winstdelingsregeling omschrijft wat winst is, hoe de uitkering daarmee samenhangt en aan welke criteria een werknemer moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. De uitkering kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit aandelen of opties. De OR heeft instemmingsrecht op de berekeningswijze van de winstdeling, niet op de hoogte van het bedrag.

Instemmingsrecht OR geldt ook voor spaarregelingen

Op dit punt voelt de WOR gedateerd, want de levensloop- en spaarloonregeling werden in 2012 opgeheven. Voor de levensloopregeling gold een overgangsregeling, maar op 1 november 2021 kwam de levensloopregeling definitief ten einde. Werknemers die op 1 november nog een levensloopaanspraak hadden, werden geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten.  

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:

basisprincipes instemmingsrecht
werktijd en vakantie
arbobeleid
personeelsbeleid
personeelsopleiding
beoordeling en beloning
privacy werknemers (artikel)
werkoverleg
klachtenregeling
bedrijfsmaatschappelijk werk 
een conflict vreedzaam oplossen
wijziging arbeidsvoorwaarden