Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling

16 september 2016 | Door redactie

Regelingen op het gebied van pensioen, winstdeling en sparen vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Wil de werkgever iets in het organisatiebeleid aanpassen over deze onderwerpen, dan moet hij eerst langs de OR voor goedkeuring.

Artikel 27 lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt het instemmingsrecht van de OR bij pensioen, winstdeling en spaarregelingen. In de praktijk betekent dit bij pensioen dat het instemmingsrecht per 1 oktober 2016 geldt voor:

  • het opstellen, wijzigen of intrekken van de pensioenovereenkomst (tool), ongeacht de uitvoerder;
  • bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die invloed hebben op de pensioenovereenkomst;
  • de keuze om het werknemerspensioen onder te brengen bij een andere uitvoerder.

De OR heeft instemmingsrecht op winstdelingsregeling

Bij winstdeling krijgen werknemers een extra uitkering, afhankelijk van de gerealiseerde winst. De winstdelingsregeling omschrijft wat winst is, hoe de uitkering daarmee samenhangt en aan welke criteria een werknemer moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. De uitkering kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit aandelen of opties. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de berekeningswijze van de winstdeling, niet op de hoogte van het bedrag.

Instemmingsrecht ondernemingsraad geldt ook voor spaarregelingen

Op dit punt voelt de WOR gedateerd, want de levensloop- en spaarloonregeling werden in 2012 opgeheven. De levensloopregeling bestaat nog in de vorm van een overgangsregeling en eindigt in 2022. Het is onduidelijk welke beperkingen de werkgever tegen die tijd kan opleggen betreft het opnemen van het gespaarde verlof. Op een eventuele aanvullende regeling heeft de ondernemingsraad overigens ook instemmingsrecht.  

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: 
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling 
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure