Instemmingsrecht OR: klachtenregeling

19 oktober 2016 | Door redactie

Heeft uw organisatie een klachtregeling of komt die eraan? Let dan goed op, want de OR heeft instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van die klachtenregeling.

Artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR instemmingsrecht op de klachtregeling. Praktisch gezien is het voor de OR vooral belangrijk om bij het beoordelen van een instemmingsverzoek voor wijziging van de klachtenregeling verschillende aandachtspunten (tool) mee te nemen in zijn beoordeling:

  • Is de definitie van wat een klacht is zo ruim mogelijk genomen?
  • Is de termijn van afhandeling zo kort mogelijk?
  • Worden hoor en wederhoor toegepast?
  • Wordt de privacy van zowel klager als aangeklaagde zo goed mogelijk beschermd?
  • Is er binnen de klachtenregeling speciale aandacht voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie?

Procedure van de klachtenbehandeling

Een klachtenregeling moet een beroepsmogelijkheid zijn. De werknemer klopt bij zijn leidinggevende aan, tenzij hij een klacht heeft over zijn leidinggevende. Bij voorkeur handelt een klachtencommissie de klacht af. In het sociaal jaarverslag moet de bestuurder een uitgebreid verslag van het werk van de klachtencommissie op te nemen – uiteraard zonder in detail te treden over de verwerkte klachten. Een ondernemingsraad behandelt nooit individuele klachten, omdat hij alle of in elk geval groepen van werknemers vertegenwoordigt. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers 
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen